19-100 Mońki, ul. Białostocka 85

606 699 153

biuro@addeco.net.pl

Instalacje fotowoltaiczne

Czym jest instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna, jest do grupa urządzeń, które wytwarzają prąd przy wykorzystaniu energii słonecznej. Podstawowym elementem tego systemu są panele słoneczne, które są najczęściej montowane na dachach budynków, ale można je też montować na specjalnych konstrukcjach umieszczonych na gruncie.

Instalacje fotowoltaiczne są całkowicie bezobsługowe, nie wymagają przeglądów czy serwisowania, a ich użytkowanie nie wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi. Dają one nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także ekologiczne. Bardzo ważny jes też fakt, że montaż systemu fotowoltaicznego nie wymaga zmiany instalacji elektrycznej.

Godnym uwagi jest fakt, że na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych można uzyskać dofinansowanie, dzięki czemu inwestycja zwróci się w okresie 6-7 lat.

Czym jest sieciowa instalacja fotowoltaiczna?

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne pozwalają na przesłanie do sieci nadwyżki prądu, który został wyprodukowany w okresie letnim i jego odbiór w okresie jesienno-zimowym, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest większe, a jej produkcja ze względu na mniejszą aktywność słońca jest znacznie niższa.

Przekazywanie i odbiór energii elektrycznej umożliwia podłączenie domowej instalacji elektrycznej z siecią publiczną. Kluczowym czynnikiem jest tu licznik dwukierunkowy, którego zadaniem jest obliczenie różnicy pomiędzy energią elektryczną przesłaną do sieci, a prądem, który został z niej pobrany.